Näsilinnankatu 34 A 7 krs., 33200 Tampere

Tietoturvaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: DreamFlow Oy
Y-tunnus: 2822881-6
Osoite: Näsilinnankatu 34 A 31, 33200 Tampere
Puhelin: 0400 412 203

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin, tiedusteluihin tai palautteisiin vastaa asiaan nimetty henkilö Sanni Haahdenmaa.

3. Rekisterin nimi

DreamFlow Oy:n asiakasrekisteri ja DreamFlow Oy:n väliaikaiset markkinointirekisterit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Henkilön / yrityksen nimi

Henkilön / yrityksen osoitetiedot

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Yrityksen laskutustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit koostetaan DreamFlow Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.